Társadalmi érzékenyítő tevékenység


Előadásaink célja...

Az előadásaink célja, hogy a hallgatósággal megismertessük a cigány kisebbség kultúráját, hagyományait, szokásait, babonáit, mondavilágát, életmódját, családi berendezkedését, mesterségeit, híressé vált tagjait. Mindezek mellett viselkedésük egyes elemeinek megértéséhez adjunk megfelelő információkat. Az előadásaink alatt igyekszünk minél jobban bevonni a hallgatóságot is, hogy kialakuljon egy megfelelő párbeszéd köztünk. Fel szeretnénk oldani ezzel a meglévő gátlásokat, hogy őszintén, empatikusan, sérelmeket félretéve, konstruktívan működjünk együtt a téma megismertetésében, feldolgozásában. Mindenki lehetőséget fog kapni rá, hogy kérdezzen, de tiszteletben tartjuk azon résztvevőket is, akik egyelőre nem kívánnak állást foglalni vagy bármilyen formában megnyilvánulni.

Miért fontos ez általánosságban?

Mert sok olyan információval rendelkezik minden magyar ember a cigányságról, melyet látott, hallott, tapasztalt, de nem lát mögé. Nem látja, hogy ténylegesen mit csinál egy roma, és miért úgy csinálja. Ami ennél is ijesztőbb, hogy fel sem teszi az említett "átlag magyar" ember ezt a kérdést. Célunk, hogy a program résztvevői megismerjék a cigány kultúrát, hagyományokat, választ kapjanak olyan kérdésekre, amelyeket még meg sem fogalmaztak magukban. Megértsék, hogy miért mulatnak hangosan a cigányok, hogy miért kell hintón vonulni az esküvőre, hogy miért öltözik egy hagyományőrző cigány feltűnően, miért visel hatalmas ékszereket, hogy a temetésen miért sírnak hangosan és a kórházba miért mennek olyan sokan látogatóba. Azt, hogy miért maradhat ébren a gyerekük sokáig és miért játszhat az utcán látszólag felügyelet nélkül, és még tengernyi olyan jelenséget szeretnénk új megvilágításba helyezni, melyeknek igenis van észszerű magyarázata, kulturális beágyazottsága. Ami legalább ugyanilyen fontos, hogy vajon minden cigányra ez a jellemző? Mi van azokkal, akik nem így viselkednek? Ők is cigányok? Vagy éppen fordítva: így viselkednek, de nem cigány származásúak. Mit és mennyire lehet általánosítani a cigányság kapcsán?

Kiknek ajánljuk?


Minden olyan szakterületen dolgozó munkavállalónak, kollektívának, ahol érdeklődést mutatnak a Roma kultúra megismerése iránt, illetve az elsajátított hasznos ismeretek elősegíthetik a későbbi sikeres kommunikációt, együttműködést.

 • szociális munkások,
 • mentálhigiénés szakemberek,
 • rendvédelmi dolgozók,
 • egészségügyi dolgozók,
 • tanárok, tanítók, pedagógiai asszisztensek,
 • óvodapedagógusok,
 • gyógypedagógusok,
 • színészek,
 • írók, újságírók.


Oktatási intézmények tanulói, gyermekotthonok lakói részére, hogy az életkorukhoz igazodó érzékenyítő program segítségével, időben feloldhassuk, megakadályozzuk a később már nehezen korrigálható előítéletes szemléletmód megszilárdulást.

 • Általános iskolák,
 • Szakgimnáziumok,
 • Szakiskolák,
 • Felsőoktatási intézmények.
REFERENCIÁK...

Antiszegregációs nap: Roma kultúra- interaktív foglalkozás (Velence Ranschburg Jenő EGYMI és Arany János EGYMI)

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola...

SÁRKERESZTÚR  CSALÁDKÖZPONTÚ RENDEZVÉNYEK SOROZAT...